18+ 

Tähelepanu!

Enne tutvumisteenuste portaali Sexbaltic.eu kasutamist tutvuge tähelepanelikult reeglite ja tingimustega.
1 Üldmõisted
1.1 Veebileht Sexbaltic.eu, mis asub esimese taseme domeeni piires, edaspidi nimetatuna “Portaal”.
1.2 Portaali administratsioon näol, edaspidi nimetatuna “Administratsioon”.
1.3 Antud portaals asuvate ankeetide avaldamine, lugemine ja vastamine, edaspidi nimetatuna
1.4 Antud portaali mistahes kujul kasutav isik, edaspidi nimetatuna “Kasutaja”.

2 Teenuste kasutamise tingimused:
2.1 Kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane, muul juhul on ta kohustatud lahkuma antud portaalist, vajutades nupule “Välju”, või sulgema antud portaali.
2.2 Kasutaja kasutab teenuseid omal vastutusel.
2.3 Administratsioon ei anna kasutajale garantiid teenuste kasutamisel, sealhulgas teenuste kvaliteedi, ohutuse ja rahulolu eest.
2.4 Administratsioon ei garanteeri kasutaja andmete anonüümsust.
2.5 Administratsioon ei vastuta ankeedis avaldatud andmete õigsuse eest.
2.6 Kasutaja, kes paigutab ankeedi antud portaalis, vastutab täielikult ankeeti sisestatud andmete eest.
2.7 Аnkeet võib sisaldada ainult infot tutvuse kohta ja ei saa sisaldada reklaami.
2.8 Kasutaja poolt avaldatud ankeet ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.
2.9 Ankeetide avaldamine antud portaalis on tasuline, tasumine toimub kolmanda poole – Esteria SIA – teenusena aadressil http://www.Esteria.lv
2.10 Teenuste eest tasumine toimub mobiilside operaatori vahendusel SMS-sõnumi saatmisega numbrile 1881, 1394 või 14403
2.11 Kasutaja poolt kasutatud teenuse hinda arvestab välja tema mobiilside operaator ja see võib erineda veebilehel märgitud hinnast.
2.12 Teenuse hinda arvestatakse iga SMS-sõnumi saatmisel.
2.13 Teenuse hinda arvestatakse 1 kord 1 SMS-sõnumi saatmise eest, sõltumata SMS-sõnumi sisust.
2.14 Tasutud teenuse summa tagastamisele ei kuulu.

3 Administratsiooni õigused:
3.1 Administratsioon võib keelduda kasutajale teenuste osutamisest põhjusi selgitamata.
3.2 Administratsioon võib lõpetada teenuste osutamise kasutajat teavitamata.
3.3 Administratsioonil on õigus pidada kasutaja kohta statistilisi andmeid, lugeda ankeete ja neid muuta.
3.4 Administratsioonil on õigus jälgida kasutajate tegevust portaalil.
3.5 Administratsioonil on õigus põhjendamiseta muuta ja eemaldada kasutaja poolt avaldatud ankeete.

4 Vastutusest loobumine:
4.1 Administratsioon ei kanna vastutust kasutaja poolt avaldatud ankeetide eest, samuti nende sisu eest.
4.2 Administratsioon ei kanna vastutust teenuste kasutamisest põhjustatud saamata jäänud kasumi, tekitatud kahju või rikutud reputatsiooni eest.
4.3 Administratsioon ei kanna vastutust portaalis avaldatud ankeetide sisu ja seaduslikkuse eest.
4.4 Administratsioon ei kanna vastutust teiste portaalide tegevuse eest, millele on viited avaldatud portaalis.
4.5 Administratsioon ei kanna vastutust tehniliste rikete eest, mille tõttu kasutaja võib maksta portaalis avaldamata jäänud ankeedi eest, ja teist laadi tehniliste probleemide eest.
4.6 Administratsioon ei kanna vastutust kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, mille tulemusena võib olla tekitatud kahju või jääda saamata kasum.
4.7 Administratsioon ei kanna vastutust ankeetide eest, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.
4.8 Administratsioon ei vastuta tagajärgede eest, mis on põhjustatud antud tekstis kasutatavate fraaside, sõnade või mõistete väärast tõlgendamisest.

Vajutades nupule “Jätka” kasutaja kohustub nõustuma antud tingimuste ja reeglitega. Muul juhul kasutaja on kohustatud lahkuma antud veebilehelt, sulgedes akna või vajutades nupule “Välju”.
Portaali administratsioon ei kanna vastutust kuulutuste sisu eest, samamoodi nagu kuulutustes märgitud andmete usaldusväärsuse eest. Antud teenuse kasutajad kinnitavad, et on vähemalt 18 aastat vanad, muul juhul peavad portaalist lahkuma.